Wat als door Herentals ...

weer water loopt?

Recente onderzoeken tonen aan dat stressniveaus dalen in een ‘groene’ omgeving, maar dat de impact ervan nog versterkt wanneer er water aanwezig is. De kracht van een ‘blauwe’ omgeving, gecreëerd door waterlopen, meren en zelfs fonteinen, heeft een directe positieve impact op ons welbehagen. Ook in stedelijke structuren heeft de aanwezigheid van water, zoals in kanalen en rivieren, een positieve invloed op het zich goed voelen. Naast de ‘vergroening’ van de stad is er dus duidelijk ook nood aan ‘verblauwing’.

En wat als we dat in Herentals nu eens letterlijk nemen? Als we dat wat Herentals deed ontstaan terug naar de binnenstad brengen? De brug over de Nete bracht Herentals ooit tot bloei, omdat reizende handelaars en edellieden ons zo konden bereiken. Herentals werd een omwalde stad met grachten en waterlopen doorheen de stad. Door het bevaren van de Nete groeiden we ook economisch. Rond 1840 werd een kanaal dwars door Herentals gegraven. Het Kempisch Kanaal werd een voltreffer voor de verdere uitgroei van onze stad.

De stad groeit altijd verder. Vandaag is de nood aan vergroening en leefbaarheid voelbaar. Door weer water in Herentals te brengen, verhogen we de gezelligheid, de leefbaarheid en de integratie. Water in een moderne stad staat niet voor industrie en watervoorziening, maar wel voor mensen dichter bij elkaar brengen. En in het geval van Herentals herstelt het toch ook een beetje de oude glorie!

Wat is uw droom? Laat ons weten wat u denkt...

geef uw mening hier

Download de ideeën